Tìm hiểu địa giới hành chính là gì? 

Khu hành chính là gì? Khái niệm địa giới hành chính được xác định như thế nào? Địa giới hành chính được lưu ở đâu? Sau đây, eddieforgovernor.com sẽ làm rõ vấn đề địa giới hành chính trong bài viết sau nhé!

I. Khái niệm địa giới hành chính

Địa giới hành chính là ranh giới phân chia các đơn vị hành chính được đánh dấu bằng các mốc địa giới

Ranh giới hành chính tên tiếng anh là HC. Địa giới hành chính là ranh giới phân chia các đơn vị hành chính được đánh dấu bằng các mốc địa giới.

Đây là cơ sở pháp lý để phân định phạm vi trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong quản lý dân cư, đất đai, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. khu vực. Các mốc giới quản lý được đặt nổi bật trên thực địa và được thể hiện đầy đủ trên bản đồ địa giới quản lý.

Sự ổn định của địa giới hành chính là một trong những yếu tố cơ bản đảm bảo sự ổn định của một tổ chức quốc gia. Cơ sở để xác định địa giới hành chính thường là diện tích đất đai, dân số, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an toàn, quốc phòng, dân tộc, lịch sử, mối quan hệ truyền thống, phong tục tập quán và tình cảm của cư dân địa phương.

 Việc điều phối ranh giới giữa các bang và các thành phố trực thuộc trung ương thuộc thẩm quyền của Chế độ ăn uống. Phối hợp địa giới đơn vị hành chính dưới cấp nhà nước và thành phố trực thuộc trung ương trực thuộc chính phủ. Ngày nay, nước ta được chia thành 4 cấp hành chính: cấp trung ương, cấp bang, cấp huyện và cấp xã. Giữa các đơn vị hành chính các cấp là ranh giới được tạo bởi các mốc địa giới với tọa độ là các vị trí mốc của chúng.

II. Cơ sở pháp lý về địa giới hành chính

Ủy ban nhân dân xã, huyện, thị trấn quản lý, quản lý các mốc địa giới hành chính trên thực địa của địa phương

Thông tư và ban hành các quyết định của Bộ Nội vụ, thông báo liên tịch giữa Bộ Nội vụ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin chi tiết về trình tự, thủ tục . Xác định và quản lý các mốc giới và hồ sơ địa giới được quản lý ở các cấp.

Phê duyệt việc ban hành thông tư, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết các định mức kinh tế – kỹ thuật trong công tác cắm mốc, lập hồ sơ địa giới hành chính trang thiết bị các cấp (định mức lao động, định mức vật tư …).

Đối với Uỷ ban nhân dân các cấp, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định, chỉ thị và kế hoạch. Ủy ban nhân dân Quận / Huyện / Thị xã / Thành phố trực thuộc Nhà nước ban hành quyết định và kế hoạch. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức quyết định địa điểm và lập hồ sơ về địa giới hành chính trong khu vực.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm quản lý mốc địa giới hành chính đối với từng khu vực và tổ chức tuyên truyền, giáo dục người đã cắm mốc địa giới hành chính nâng cao ý thức bảo vệ mốc địa giới.

Nếu bạn di chuyển, làm hỏng hoặc mất nó, bạn cần phải tiến hành sửa chữa nhanh chóng. Hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính là tài liệu để các cấp chính quyền sử dụng để quản lý nhà nước và là căn cứ để giải quyết các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính ở mỗi cấp.

Ủy ban nhân dân xã, huyện, thị trấn quản lý, quản lý các mốc địa giới hành chính trên thực địa của địa phương. Trường hợp mốc địa giới hành chính bị mất, di chuyển, hư hỏng phải báo cáo kịp thời. gửi Ủy ban nhân dân Quận / Huyện / Thị xã / Thành phố trực thuộc Nhà nước.

III. Hồ sơ địa giới hành chính

Tài liệu địa giới hành chính bao gồm tài liệu giấy và tài liệu số cung cấp thông tin về sự thành lập và phối hợp của các đơn vị hành chính và các mốc, ranh giới của các đơn vị hành chính đó.

Văn bản địa giới hành chính là văn bản giúp quản lý nhà nước về địa giới hành chính, bao gồm chín loại văn bản sau: Văn bản xác định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thành lập đơn vị hành chính hoặc phối hợp địa giới hành chính (nếu có).

  • Bản đồ ranh giới quản lý.
  • Bản đồ vị trí các địa danh hành chính.
  • Bảng tọa độ các mốc địa giới hành chính, các điểm đặc trưng trên địa giới hành chính.
  • Mô tả tình hình chung về địa giới hành chính.
  • Biên bản xác nhận bản mô tả địa giới hành chính.
  • Phiếu thống kê các yếu tố địa lý liên quan đến địa giới hành chính.
  • Biên bản bàn giao mốc giới quản lý.
  • Thống kê tài liệu về địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp dưới.

IV. Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chính của vùng dựa trên bản đồ địa giới hành chính của vùng

Bản đồ hành chính của vùng dựa trên bản đồ địa giới hành chính của vùng. Việc lập bản đồ hành chính thực hiện theo quy định sau đây.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn việc lập bản đồ hành chính các cấp của cả nước và tổ chức việc lập bản đồ hành chính cả nước, bang và thành phố trực thuộc trung ương.

Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân) tổ chức việc lập bản đồ hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc địa phương. Tổ chức đơn vị hành chính là một thành tố quan trọng của cơ cấu hành chính nhà nước, thể hiện sự phân chia thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước cấp trung ương và chính quyền của các cộng đồng lãnh thổ địa phương.

Để chính quyền địa phương hoạt động có hiệu quả, cần tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính theo đặc điểm lịch sử và vùng miền truyền thống, khả năng quản lý của các cấp chính quyền, tạo thuận lợi cho đời sống của người dân.

Trên đây là khái niệm địa giới hành chính là gì? Hy vọng qua bài viết chuyên mục địa lý này, bạn đọc có thể hiểu hơn về địa giới hành chính nhé!

 

Viết một bình luận