8 Tác giả văn học trung đại Việt Nam tiêu biểu

tac-gia-van-hoc

Văn học trung đại Việt Nam đã trải qua một giai đoạn hình thành và phát triển rất dài, gần 10 thế kỷ. Trong giai đoạn ấy, lĩnh vực văn học đã xuất hiện rất nhiều tác giả tài năng và nổi tiếng. Nhờ đó, kho tàng văn học trung đại Việt Nam thật đồ … Đọc tiếp